ข้อบังคับ
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฎิบัตการและการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๔

Download : 827 สำนัก : กลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
Preview
Download
วันที่ประกาศ
10 ม.ค. 2555 13:12:04
วันที่แก้ไข
10 ม.ค. 2555 13:25:56

ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๓)

Download : 882 สำนัก : กลุ่มสื่อสารองค์การ
Preview
Download
วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2553
วันที่แก้ไข
13 มิ.ย. 2554 12:32:35
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000043485
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000009