คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร

 

 

 

 

 


 

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา
(เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ )
เบอร์ภายในสำนักงาน : 02-872-1600  
e-mail :Atchariya.P@niems.go.th

 

ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย
(รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ)
เบอร์ภายในสำนักงาน : 02-872-1600  
e-mail :pairoj.b@niems.go.th
 

นพ.สัญชัย  ชาสมบัติ
(
รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ)
เบอร์ภายในสำนักงาน :02-872-1600  
e-mail :sanchai.c@niems.go.th
 

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000062861
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000024