คลังความรู้ บทความเด่น
การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบฯ รอบ 2

        สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน กรมธรรม์มีความคุ้มครองการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มในปีที่ 9 รอบที่ 2 กำลังจะหมดระยะเวลาความคุ้มครองในวันที่ 1 มีนาคม 2562 และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อเพิมการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยระบบสมาชิก ในรูปแบบของการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับภาคประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมทำประกันฯ 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

คุณกรองกาญจน์ พุ่มวิเศษ โทร. 085 487 1669

คุณพรรณทิพา  จิตอุ่น       โทร. 085 482 1669

คุณภาคภูมิ ท่านัดที          โทร. 085 260 1669

คุณชฎารัตน์  เกิดเรียน      โทร.  081 779 1669

 

 
แหล่งข่าว : สำนักสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000001404
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000015