ศูนย์วิชาการด้านแพทย์ฉุกเฉิน
International postgraduate course in Medical Response to Major Incidents (MRMI), Basic course combined with instructor course

                               

                                   

 

 

International postgraduate course in Medical Response to Major Incidents (MRMI),

Basic course combined with instructor course

                        

Time : Basic course    27-29 August 2018                           Instructor course      26-29 August 2018 

Location : Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside Hotel,Bangkok, Thailand  

Local organizer : National Institute for Emergency Medicine of Thailand and Faculty of Medicine, Prince of Songkhla University

 

Design of the basic course

The course is based on an advanced simulation model (www.macsim.se), training the whole chain of response: Scene, transport, hospitals, coordination & command, including also training in triage and individual patient-management and with participation of collaborating agencies like rescue service, police and protection agencies. The course is totally interactive, starting with one day of preparative training in groups, followed by two full days of simulation exercises with all participants active in their normal positions and with careful evaluation and analysis of the result of the response.

 

This requires a distribution of participants in accordance with the roles during the simulation exercise.

In the standardized application form, the applicant has to indicate his/her preference and competence for the different roles and this may be used in the selection of participants.

 

Design of the instructor course

The instructor course is only open for applicants with diploma from an approved international basic course.

After a preparatory day, instructor candidates serve as instructors on a simultaneous basic course under guidance and evaluation of senior faculty).

 

Language : English

 

Accommodation

Accommodation is not included in the course fee, but a list of available hotels on close range from the course venue, including low-price alternatives, can be provided by the organizer.

 

Registration fees                                                                                        €

Nurses, paramedics and ambulance staff:

Basic course 3 full days including lunches but not accommodation                    600     

Officers in fire-, rescue-, police- and protection services               

Basic course 3 full days including lunches but not accommodation                    600

Doctors and administrative staff:

Basic course 3 full days including lunches but not accommodation                    700

Instructor candidates, all categories:          

Instructor course 4 full days including lunches but not accommodation)             750

 

Application

Application forms are available on the website www.mrmi.eu

Application should be sent to: Dr. Prasit Wuthisuthimethawee   E-mail: prasit0552002@yahoo.com

 

Payment

Money transfer to

Account number 565-264561-2 Siam Commercial Bank PLC (SCB) (www.scb.co.th)

BICC/SWIFT Code: SICTHBK

Note: MRMI Thailand

 

Then send the transfer copy to email: prasit0552002@yahoo.com

 

Hotel accommodation

  • Conference venue: Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside Hotel,Bangkok
  • Contact person: Siriporn Srikhem, Director of Sales (Government)
  • Contact detail: Mobile (66)84-4391593 Email: siriporn@ramadaplazamenamriverside.com
  • Single room 2,500 Thai Baht per night, Double room 2,700 Baht per night
  • Code “MRMI Thailand”

 

Dead line for application : Monday 28th of May 2018

Description

 

 

 

 

 
แหล่งข่าว : สำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000065
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000002