สื่อประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน
เรื่องที่คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับ 1669 "เมื่อเกิดเหตุใหญ่หรือเล็กทีมฉุกเฉินต้องไปหลายคัน"

เรื่องที่คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับ 1669


 

เมื่อเกิดเหตุใหญ่หรือเล็กทีมฉุกเฉินต้องไปหลายคัน???
1. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้หลายคน
2.จัดการความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ได้มากขี้น
3.รถพยาบาลมีพื้นที่และอุปกร์ช่วยชีวิตจำกัด
4.รถพยาบาล 1 คัน สามารถรับผู้ป่วยได้1คน เพื่อช่วยเหลือชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

>>

>>

 
แหล่งข่าว : กลุ่มสื่อสารองค์การ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000046
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000001