คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
สถิติการเจ็บป่วยฉุกเฉินในเด็กปี 2557

 

วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมถูกจัดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปี 2558 ตรงกับวันที่ 10 มกราคม ซึ่งหลายหน่วยงานก็ได้เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองให้เด็กๆ ได้สนุกสนานกัน แต่ในทุกๆ ปีนอกจากความสนุกสนานของเด็กๆ แล้ว ก็จะมีข่าวเศร้าที่เด็กๆ ได้รับอันตราย บาดเจ็บ หรือถึงขั้นเสียชีวิตด้วย ไม่ว่าจะเป็นจากการเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้รวบรวมสถิติการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับเด็กในปีที่ผ่านมาพบว่ามีเด็กอายุระหว่าง1-14 ปี ได้รับบาดเจ็บฉุกเฉินที่ขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1669กว่า  129,002 ครั้ง  และเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป 1,120,178 ครั้ง รวมทั้งสิ้้น  1,249,180 ครั้ง 

 


 

 | วันที่ 04/08/2558

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000121
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000002